ยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนปริมาณ !

เว็บไซต์”แดนปริมาณ”รวบรวมบทความโดย”กานดา นาคน้อย”   ถ้าคุณอ่านบทความแล้วอยากสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็น   โปรดไปที่ทวิตเตอร์ https://twitter.com/kandainthai

คุณสามารถส่งเมสเสจที่ทวิตเตอร์เพื่อส่งคำถามหนือแนะนำให้เปิดประเด็นสนทนาได้