ยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนปริมาณ !

เว็บไซต์”แดนปริมาณ”รวบรวมบทความโดย”กานดา นาคน้อย”   ถ้าคุณอ่านบทความแล้วอยากสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็น   โปรดไปที่เพจมายด์ https://www.minds.com/kandainthai

คุณสามารถส่งเมสเสจที่มายด์เพื่อแนะนำให้เปิดประเด็นสนทนาได้

Advertisements